Om det nya samhällsklimatet

En gång i tiden för en 25-30 år sedan trodde jag att det gamla västerländska superrationella tänkandet med effektivisering och produktivitet, hade mer orsak till det som händer än vad jag  tror idag. Men effektiviseringar och produktivitet är sannolikt en global företeelse och inte knutet till någon särskild kontinent. Jag har idag förvandlats och ändrat på min syn på tillvaron, då det gått några decennier och jag har blivit äldre och fyllt 56 år. I det nya samhällsklimatet som jag drar en gräns för att det kom igång i samband med internets födelse med html websidor i början på 90 talet , som ständigt förändras har det blivit mycket svårare att fastställa orsaker till det som händer. Vilket jag tycker är bra. Jag längtar inte efter att det förflutna skall komma åter. Det ska vara svårt att förstå sig på det som händer för att trygga och säkerhetsställa att människor kan klara av tillvaron så bra som möjligt är. Sannolikt tycker en och annan annorlunda och menar på att de längtar efter enkelhet i orsaksutpekningar. Men är det verkligen så bra ? Är det inte bättre om relationer är mer komplicerade ? Idag stod det i tidningen att Sara Danius avlidit och dött efter en tids sjukdom. Bara 57 år gammal. Jag har inte ens träffat henne utan känner till henne genom att media har publicerat artiklar där hon figurerat. Men att hon bara blev 57 år och har gått bort tycker jag är sorgligt ändå. Kan man inte tycka det fast jag inte kände henne särskilt bra? Min bild av henne från fotografier jag sett av henne var att hon tidigare för några år sedan såg levnadsglad och lycklig ut. Före hon insjuknade. Men skenet kan bedra. Hur hon verkligen kände sig i sitt inre är det nog bara hon själv som kände till.  Om hon inte förmedlat det till anhöriga eller vänner ? Och det kan hon ha tagit med sig i graven i den långa färden mot evigheten hon just påbörjat. Och jag funderar på hur många och vilka som sörjer henne? Mina tankar idag går till henne och hennes anhöriga. Hon har idag fått första sidan på text tv och i diverse tidningar som expressen och aftonbladet omskriven med meddelande om att hon dött. Hon har varit med i Svenska Akademin och också gett ut några böcker och varit professor i litteraturvetenskap vid stockholms universitet. En del räknar sannolikt henne som att vara en kändis. Och hon kommer sannolikt att bli ihågkommen i flera generationer framåt. I dagarna släpps det en ny bok som heter ’Bygga åt idioter ’ skriven av hantverkare till hantverkare om olika sorters kunder och deras beteende. Ännu en utpekning av privat personer och deras beteende ? Det har definitivt blivit svårare i den tid som är nu att vara civil privatperson.  Och privatlivet har fått utstå mycket intrång från olika yrkeskårers beteende. Men det grekiska ordet idiot som betyder just privatperson betyder också annat hos en del människor. Nämeligen något nervärderande och en dålig egenskap. En människa kan bli utpekad som att vara en idiot om den har gjort något som blir ansett att vara dåligt eller klandervärt. De flesta människor har dock en yrkestitel samtidigt som de är privat personer vid någon tid på dygnet vilket man kan skönja vid närmare studier i t.e.x facebook där människor skriver ut sin yrkesidentitet men administrerar sina konton från en privat sfär. Om de inte sitter på jobbet förstås och skriver i sina privata konton !? Det har sannolikt ökat mot förr med utpekningar av människor i privatlivet av de som sitter vid en dator på jobbet och anklagar privatpersoner för deras beteende vid dator och på internet. En del människor har blivit mer oroliga än förut för att bli identifierade. T.e.x detta med ansiktsigenkänning och en ökande kamera övervakning i samhällen. Jag är orolig för samhällsutvecklingen och tänker en del på hur andra har det. Jag vill uppmana till hänsyn och omsorg vid bedömningar av både yrkesliv och privatliv. Vart kommer vi att hamna med detta nya samhällsklimat som vi fått om några år ? Hur ska de som är unga nu få det när de blir gamla ? Tids nog lär vi få veta det.

20191012

Taleptox

<+>

Publicerat i Polygrafiska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Fyra Rosor på en Spaljé

Fyra Rosor på en Spaljé

Hösten har kommit smygande hit

Fyra rosor växer på en spaljé

De växer på med ett naturligt flit

Som om de inte anar att vintern snart är här

 

Men kylan i vinter kan inte på rosen ta kål

Den klarar sig bra i kylan som en isbjörn också gör

Till våren kommer rosen att växa mer

Och i sommar blommar den ut i ett rosa skräll

 

Rosen är flera år och den är planterad med omsorg

Och förhoppningsvis kan den växa ännu mer till nästa år

Med omsorgsfull vattning när varm och torr period kommer

Kan den få blomma ut och bli så vacker som en ros kan vara

20191005

Taleptox

<+>

Melodi inspelad på en Cort Natural 20191005

Publicerat i Nordiska Idylliska Dikter, Svenska | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Om en princip att engagera sig

Är det bra eller dåligt att engagera sig i olika frågor och ämnen man är intresserad av ?  Det går ganska snabbt att avgöra vad som är mest betydande.  Jag tycker det är bra att klimataktivister engagerar sig i klimatfrågor. Om de nu är intresserade av det!? Och att aktivister engagerar sig i avskaffandet av dödsstraff och atombomber/kärnvapen samt verkar för behållande eller införande av demokrati.  Det är bättre att man gör det än att se till att andra kommer till skada. Eller bättre än att bränna bilar och råna andra. Eller köra in 2 st flygplan i 2 skyskrapor som tragiskt och hemskt hände med WTC 11/9-2001. Sen om det finns människor som tar avstånd för att de tröttnat från och på dem som engagerar sig är det deras eget val. Vi gör en massa val här i livet. Och att inte välja att engagera sig – är inte det ett sorts val det också ? Metoder och inställning varierar vid olika tidpunkter i livet. Jag önskar att jag hade en betydelse. Men sannolikt är jag helt betydelselös. När jag pratat om det besynnerliga jag varit med om tidigare i mitt liv, säger min mamma att jag inte är så betydelsefull och min pappa säger åt mig att komma ner på jorden. Och min bror har sagt till sin fru att inte lyssna på mig, och att jag ska få sitta där jag sitter och fundera på min roll!? I vår familj blir man nämeligen nedtagen på jorden. Trots att man inte bett om det. Och jag irrar fortfarande omkring härnere på jorden som en sanningssökare. Ingen dag är den andra lik och det sker en ständig förändring. Vad har jag gjort för fel ? Och hur har det kunnat bli såhär ? Och vad kan jag göra annorlunda för att göra rätt ? Mina minnen har jag dock i behåll….Med passion och engagemang går det att komma långt trots betydelselöshet. Jag har spelat in en melodi på akustisk gitarr. Lyssna gärna till och se på videon.

20190930

Taleptox

<+>

Publicerat i Polygrafiska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Vad vill forskarna egentligen ?

Forskandet i klimatförändringar är en gammal företeelse som pågått sedan tidigare delar av 1900 tal. Jag tror det finns varningar redan från 1950 tal. Men den har intensifierats på senare år. När jag gick i skolan på 70 och 80 tal pågick det också en del disskusioner om miljö, klimat och återvinning av sopor. Återvinnigsstationer tror jag är ifrån slutet av 70 talet och början av 80 talet då de byggdes och utvecklades. Jag har sedan debatten om klimatet tog mer fart än förut för några år nu på 2000 talet sedan i media funderat på vad det är för budskap de forskare inom vetenskap som de numera förmedlar ?? De menar på att det är vi människor som är orsak till en del klimatförändringar och ett allt varmare klimat med uppvärmning. Med anledning av alla utsläpp. Greta Thunberg menar på att vi ska lyssna på forskare och vetenskap för att kunna ställa om dessa förändringar för att rädda planeten och djurlivet som hon menar på är utsatt för utrotning av arter. Och det är väl inget fel i sig att de engagerar sig för en bättre miljö. För att inte göra den sämre. Minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären, minskat användande av kolkraft och användande av alternativa energikällor som sol, vind och vattenkraft istället ska enligt dem bl.a. vara lösningen på detta för att nå målet att uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 %. Så länge är jag med på noterna vad de menar. Om man ska tro på och lyssna på forskare om de har rätt menar de på att felet ligger i hur vi människor lever och att vi är själva orsak till denna klimatkris. Forskare och Greta Thunberg, och jag själv är också människor. Och alltså är forskare och greta thunberg och jag själv, om forskarna har rätt,  också orsak till att leva fel och orsak till klimatförändringar. Om forskarna har rätt i att vi lever på ett felaktigt sätt som orsakar klimatförändringar och t.e.x uppvärmning av planeten ?? Har då vädret förändrats mer idag än förr ?? Har temperaturen ökat på vår planet mot förr ? Skulle isar och glaciärer smälta ändå oavsett hur vi människor lever eller är isar och glaciärers minskade utrymme orsakat av oss människor ? Om forskarna har fel i sina bedömningar att vi människor och vårat sätt att leva orsakar klimatförändringar och en global uppvärmning ? Vem har egentligen rätt ? Går det att avgöra denna fråga helt enkelt ? Eller är det mer komplicerat än vad man kan ana ?  Man vet t.e.x att solens aktiviteter och vulkan aktiviteter inuti jorden också påverkar vädret och klimatet på jorden precis som sannolikt till en viss del utsläpp av växthusgaser gör det och påverkar sammansättning på beståndsdelar i atmosfären. Men påverkar utsläpp av koldioxid verkligen temperaturen på planeten ? En man sa att värmen kan inte komma ut från jorden på grund av alla utsläpp av koldioxid och det är sannolikt det som en del forskare menar på med växthuseffekten. Vad stoppar värmen från jorden att komma ut i rymden ? Spreds värmen ut ifrån jorden till rymden innan koldioxid började användas ? Sprids verkligen värmen på jorden ut i rymden ?? Kan rymden och det vakuum det består av ta emot värme som skulle komma ut ifrån jorden ? Men beror uppvärmningen av vår planet verkligen ensidigt orsakat av mänskliga aktiviteter ?? Hur mycket spelar den värme som alstras av naturen självt, solen och dess aktiviteter och innanmätet med vulkan aktiviteter inuti jorden in för påverkan av en ökad temperatur och klimatförändringar på vår planet jorden ??? Vad har vi gjort för fel ? Hur ska vi leva för att göra rätt om det är vi människor som levt fel ? Debatten fortsätter sannolikt och det ska bli intressant att följa den.

20191002

Taleptox

<+>

Publicerat i Polygrafiska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Om förändrade attityder i delar av debatten

Tillvaron och relationer i verkligheten är ytterst komplicerade. I början på 1800 talet inledes mycket utveckling inom den begynnande industrialiseringen. Fabriker och industrier för massproduktion och tillverkning av varor och produkter. Vad var det för personer som byggde den värld under t.e.x 1800 talet och in på 1900 talet vi har idag ? Var det inte just en del forskare och vetenskapsmän och en del ingenjörer inom olika fakulteter som kom med ideer till det samhälle vi ser idag ? och att de på den tiden försökte göra världen bättre ? Förr i tiden skyllde man bland allmänheten på Gud och Gudar och senare efter bland en del på Jesus Kristus för det som hände i samhället i t.e.x naturen och hur samhället fungerade och hur människor levde. En konsekvens av den långtgående sekularisering som pågått under delar av 1900 talet där ateismen vunnit mark och fler och fler slutar att ha religiösa referenser för sina omdömen ökar risken för att enskilda människor blir utpekade och beskyllda för att vara ansvariga för det som hänt och händer. Numera skyller en del forskare och vetenskapsmän på människans sätt att vara och leva. Skuldutpekningar och anklagelser om ett felaktigt sätt att leva har ökat idag mot förr. Och med den senaste attitydförändringen med denna klimatprotest och våg av strejker har anklagelser och skuldutpekningar mot enskilda människors sätt att vara och leva ökat mot förr. Jag vill varna för att det kan vara fel väg att gå att peka ut enskilda individer som mer ansvariga och skyldiga än andra och vad det kan leda till för olika sorters konsekvenser för dem. Var och en bär redan på sitt ansvar för hur vi lever och vad för beslut vi fattar. Tillvaron består redan av ett ansvar. Är det inte så att en del forskare och vetenskapsmän har upptäckt mer än tidigare i en bredare opinion nu på senare år vad som hänt med klimatet och samhället och att de bara är rädda för att själva bli ställda till svars för det som skett ???  Och att de forskare och vetenskapsmän som skyller på oss människors sätt att leva idag skyller ifrån sig ? Och att de försöker göra rätt ? Om vi ska lyssna på en del forskare och vetenskapsmän idag på 2000 talet så är det människors, alltså vårat eget fel idag på 2000 talet, som orsakar hur världen är och inte tidigare generationers tro vad de trodde på på t.e.x 1800 talet och tidigare. De som trodde att Gud och Gudar skapat delar av världen och hur den var med dess innehåll. Vad har hänt med förlåtelsens strategi i kölvattnet av sekulariseringen och den ökande ateismen ?? Det har skett förändringar de senaste decennierna i attityder i delar av debatten. Jag vill uppmana till hänsyn och långsiktiga förändringar med resonlighet och inga överilade alltför snabba beslut vad det gäller innehåll i klimatomställning som omstörtar på ett förödande sätt för enskilda individers sätt att vara och leva.

20190928

Taleptox

<+>

Publicerat i Polygrafiska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Demokrati är ett grekiskt ord från antiken

Jag läste idag i tidningar och text tv att eventuellt skolverket planerar att ta bort all historieutlärning fram till år 1700 i grundskolan. Det saknas resurser och brist på tid i undervisning påstås det. Detta skulle innefatta att de ungdomar som går i skolan efter detta beslut, om det blir utav, inte får läsa om t.e.x. antiken, nordens/skandinaviens historia, medeltiden och renässansen. Varför sker ett sånt beslut ? Jag tänker på om det verkligen är så bra ? Kommer det att finnas med om antiken då på gymnasiet i historieundervisning istället eller tas det också bort ? Demokratin och idén om fria val föddes i Grekland under antiken. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och är det inte bra för människor i ungdomen då mycket av kunskapsinhämtande sker att läsa om hur det började med demokrati en gång i tiden ? Är inte detta att undergräva tanken på demokrati ? Demokrati är ett grekiskt ord från just antiken som betyder folkstyre. Vad kommer detta få för långsiktiga konsekvenser för senare generationer om 2000 år av historia försvinner från ämnet historia ? man behöver inte vara intresserad av historia bara, det finns så många andra ämnen i skolan och livet också. Men en del grundkunskaper om vår europeiska historia är bra att ha med i bagaget för senare delen av vuxenlivet. Jag tänker dels på om det finns historieintresserade som vill fortsätta att läsa historia på gymnasiet och senare universitet , hur blir det för dom om ämnet historia kortas ner i grundskolan ??

20190926

Taleptox

<+>

Not; sedan jag skrev detta har innehållet i information ändrats avseende förslagets utformning.

6 timmar senare -> Hur förhåller det sig egentligen med detta ??

Publicerat i Polygrafiska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Om ett behov av att skylla på orsaker

Orsakstänkande eller determinism som det också kallas inom filosofi har ökat i synbarlighet i vår tid som är nu mot förr skulle jag vilja påstå. Det räcker med att läsa kommentarer på websidor som t.e.x.facebook eller andra web sidor och dagstidningar. De åsikterna som en del har fanns förr också men de har tack vare sociala medier blivit mer synliga numera för allmänheten. Och mycket åsikter det har en del människor. Det finns en del ämnen som är extra pockande att tycka till om. Men det går att klara sig och kunna leva för en människa också med tillförsikt och att inte ha så mycket åsikter. Det är en produkt av mänsklig tankeförmåga att kunna se orsaker mellan olika händelser i verkligheten. Determinism är en fråga om filosofi och ett ämne som avhandlas i den fakulteten. Men man behöver inte vara filosof för att kunna tänka på sånt som orsakstänkande. Det räcker med att vara mänsklig människa med en viss tankekapacitet och t.e.x forskare, poet eller författare för att kunna dra slutsatser om olika orsaker som orsakar det som händer. Men det finns också vid orsakstänkande ett nödvändigt krav på att det finns faktiska kunskaper och ett kritiskt tänkande med i bilden för att det ska kunna ha något realistiskt syfte och värde. Annars blir det bara ologiska svårigheter och snårigheter med resonemang. Det ter sig vid läsning av kommentarer och sidor på webben som att det finns ett genuint behov hos en del av att skylla på orsaker till det som händer. Det gäller inte alla människor. Det finns de som är ödmjuka och försiktiga i sina resonemang också. En författare som heter Milan Kundera menade i en essä på att människan har ett behov av att döma innan den förstår. Men stämmer det verkligen ? Är det sant om oss människor ? Numera sedan exakt när är svårt att fastställa skyller man mer på människans sätt att leva än förr. I antiken var det t.e.x bland en del författare beskrivet som att människan var underställd Gudarnas vilja och om de motsatte sig den gick det illa för den människan. De skyllde på Gud och Gudar mycket mer förr i tiden längre tillbaka än numera för det som hände. Det var långt före industrialiseringens början, och senare när människan uppfann kärnvapen och atombomber!? Inom klimatologin eller miljövetenskapen den lära som sysslar med klimatförändringar, klimatkris, och utveckling av miljö och energimetoder etc skyller majoriteten av forskare, vetenskapsmän och klimataktivister på människans sätt att leva och bruka jorden och världen för de klimatförändringar som skett. Det har succesivt mot förr skett en förändring i hur vi värderar mänskliga aktiviteter och naturen. Var tog människans naturdyrkan vägen t.ex. ? Och behov av att skylla på naturen självt som orsak till det som hänt ?  En utveckling som har blivit tydligare numera med anledning av sociala medier. Vad har då orsakat denna förändring i syn på människan ? Mer kunskaper ? Utveckling av läror inom vetenskap ? Ett kritiskt tänkande ? Ack det har både blivit bättre att leva i den tid som är nu men också mer skuldbetyngt och svårt att vara människa !? Vi gör så mycket om man ska dra slutsatser av dessa orsaker vetenskapen uppmålar som blir beskyllt och bedömt som fel. Det är mycket som är svårt med det. Det gäller att vara försiktig i sitt egna deterministiska slutsats dragande för att inte hamna i en tankemässig återvändsgränd. Men det går ju alltid om man skulle göra det att backa bakåt i tiden och vända sig tillbaka mot det förflutna. En person jag inte har namn på har sagt fick jag höra idag av en person att ”ett folk utan historia är ett utdömt folk”. Men är det sant ? Och hur går det för historielösa människor ? Behöver de av den orsaken verkligen vara utdömda inför framtiden? För att bli lite hoppfull inför detta vill jag för att själv orsaka hopp mena på att en människa kan mycket väl leva gott och vara lycklig trots en avsaknad av intresse för historia. Men det kan finnas skäl och orsak till att intressera sig för historia och det förflutna för att kunna lära sig något inför framtiden för att kunna medverka till att göra den bättre. Än kommer inte jorden och världen att gå under. Livgivaren solen kommer sannolikt finnas kvar lysande och brinnande för många generationer under lång tid framöver.

20190920

Taleptox

<+>

Publicerat i Polygrafiska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar