En empirisk studie av den fria viljan

Erasmus av Rotterdam och hans skrift essä Om den fria viljan. Detta är bara ett ödmjukt kortare försök att studera empiriska argument kring om den enskilda människan har en fri vilja. Jag har nyligen läst Erasmus av Rotterdams Om den fria viljan från 1524. Den utkom i svensk översättning första gången 2017 gjord av Lars Nyberg på bokförlag Artos och Norma. Det dröjde alltså 493 år från att den skrevs innan den fanns på svenska. Erasmus av Rotterdam var en humanist av holländskt ursprung och levde mellan åren 1466 till 1536 och han blev 70 år gammal. Och jag är benägen att av empiriska skäl dela en del av Erasmus iakttagelser och påståenden och hans syn på huruvida människan har en fri vilja. Han hade sannolikt rätt i att människan med en ökande ålder har en fri vilja. Han valde dock en komplicerad lång beskrivning på 120 sidor av hur han såg på den fria viljan med bland annat hänvisningar till den heliga skriften som stöd för sina teser.  Går det att argumentera för att människan har en fri vilja utan att hänvisa till annat stöd eller andra böcker? Genom att till exempel referera till den egna personen och den empiriska erfarenhet med ökande ålder en människa kan tänkas ha? En fri vilja som grundar sig på empiriska referenser? Och teser dragna utifrån vad man varit med om? Jag tror vi människor har en fri vilja. Att välja vad vi gjort i det förflutna, gör i nuet och i nästa sekund i framtiden. Inget av det som händer oss är deterministiskt förutbestämt enligt någon sorts fatalism. Att tro det är att avsäga sig ett eget ansvar för det egna beteendet och sina handlingar. Detta är min subjektiva uppfattning. Att människan med ökad ålder och mer erfarenhet och av empiriska skäl kommer till insikt om att vi väljer hur vi beter oss, vad vi gör, skriver och säger via en fri vilja. Och att livet består av en massa val vi väljer. Vi människor gör en massa val varje dag. Vart vi är på väg är ett val vi har att göra. Genom viljefullhet och förnuftigt intellekt kan vi välja hur vi beter oss och vad vi gör, skriver och säger. Och att förändra sig och sitt beteende är ett fritt val en människa via sin fria vilja i det inre flödet har att ta hänsyn till och kan välja. Det finns olika sätt att åstadkomma förändring. Huruvida vi har en fri vilja eller om det som sker är förutbestämt enligt någon sorts deterministisk fatalism är en frågeställning som sysselsatt många författare och filosofer genom historien. Att välja att tro på att människan har en fri vilja är också ett sorts val och stöd för att det är sant att människan har en fri vilja. Att tro att människan inte har en fri vilja, är inte det också ett sorts val? som leder till att man ur ett empiriskt perspektiv kan anta att vi trots det har en fri vilja att välja? Det finns mycket skrivet om detta ämne men jag tänker inte införa några citat från det eller härleda mitt resonemang med stöd i teser från andra böcker, utan nöja mig med att välja att referera till ett antagande grundat på empiriskt stöd att människan har en fri vilja att göra så. Det är min fria vilja och ett val jag väljer att göra att beskriva det ur den synvinkeln. Jag väljer också att rekommendera den som läser detta att välja att läsa Erasmus av Rotterdams skrift om den fria viljan. Det är en bra bok. Men den skrevs för 495 år sedan. Det är din fria vilja ur ett empiriskt perspektiv att välja att göra så om du läser den. Det vore också ett val av din fria vilja om du väljer att inte läsa den. För den vetgirige Läs mer om Erasmus av Rotterdam, fri vilja och determinism på wikipedia.

 

20191211

Taleptox

<+>

Publicerat i Nordiska Idylliska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

På livets scen

Jag har flera gånger blivit utsatt för beslut från andra som gjort att jag blivit avstängd från sysselsättning. Vilket är raka motsatsen mot vad vi lär av historien att vi ska vara så sysselsatta och aktiva som möjligt är. En person frågade mig på en chat hur man gjorde för att göra sig av med mig!? Är inte det ett tecken på etnisk utrensning ? En annan person påstod på en chat att jag skulle bli bortglömd för alltid. Varför skriver en människa ett sånt påstående till en annan människa ? Men om det omvända skulle hända att man själv aktivt försökte se till att man blev bortglömd och utan sysselsättning ? Vad skulle hända om man valde att radera allt det man skrivit och gjort ? Från blogg, essäer och dikter bara utraderat ? Om man beslutade sig för att bara bli bortglömd ? Helt ljudlöst och tyst bara försvann ifrån livets scen ? Hur skulle människor reagera ? Vilken sorts förändring skulle det innebära ? Vad skulle det innebära för en själv om man avsade sig all sysselsättning det innebär med att skriva och verka på livets scen ?  Finns det ett liv vid sidan om skrivandet och läsandet som är minst lika värdefullt ? En kvinna ringde till mig för längre tid sedan, jag minns inte exakt vilket år det var,  och uppmanade mig att vara så anonym som möjligt är. Vilket jag insåg är svårt. Man har ett namn då jag är döpt vid 1 års ålder och ett tilldelat personnummer. Jag har fingeravtryck, irisar i ögonen och ett som vi alla har unikt ansikte. Vad menar en människa med att vara så anonym som möjligt är ? och varför ringer en person till en annan människa och vill att denne ska vara anonym ? Såhär många år efter att jag blivit döpt ? Våra namn och personnummer gör att vi kan identifieras mer än om vi inte hade ett namn och personummer. Men ingen är så anonym som man kan tro. Jag tror de flesta har ett namn och personnummer med. Det rör sig om en sorts id märkning. Och mer av det med identifikation kommer sannolikt att komma i våra samhällen. Ansiktsigenkänning och identifikation via biometriska data är på kommande mer och mer. De som skrev om detta övervakningssamhälle förr i t.e.x boken 1984 från 1949 av George Orwell, eller Aldous Huxley´s Du sköna nya värld från 1932 , m.fl. kommer sannolikt att få rätt, då de förutsade ett scenario som är på väg att bli sannare än förr. Och det finns både för och nackdelar med detta övervakningssamhälle anser jag. Det är en hårfin gräns och skiljelinje mellan olika händelser. Och så har vi den fria viljan att kunna välja hur vi handskas med all information vi möter i verkligheten. Men är inte detta nya samhälle som skapats med telefoner, radio, tv, datorer och internet, dels för att vi människor ska kunna känna oss trygga och så säkra som möjligt är? Till och med om vi har ett namn och personnummer ? Det vilar ett tungt ansvar på våra axlar för varandras trygghet och säkerhet i vardagen.

20191210

Taleptox

<+>

Publicerat i Nordiska Idylliska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Livlig Fantasi XLIII

Tema Livlig Fantasi

Efter att jag sagt min åsikt i en diskussion sa en man till mig i förtrolighet ”När dom upptäcker hur det är vänder opinionen”. Han syftade sannolikt på att jag sagt något som han ansåg var sant. Men att jag inte borde ha sagt det. Men är det verkligen så att en opinion vänder om en människa upptäcker hur verkligheten är beskaffad ? Är inte det att underskatta människors förmåga att uppfatta verkligheten ? Och om opinionen som den är för tillfället är dålig och vänder till något bättre av en människas åsikt – är inte det något bra då att inte vara rädd för ?  Och att man bör uppmuntra människor att när de hamnar i en sån situation säga sin åsikt hellre, än att säga åt dem att vara tysta ?

Publicerat i Livliga Fantasier, Svenska | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Livlig Fantasi XLII

Tema Livlig Fantasi

I vår tid har bilden, filmen och videos tagit överhanden i medial produktion. Har det haft någon inverkan på livliga fantasier ? Hur har detta påverkat det skrivna ordet ? Och vad har det gjort för läsandet av böcker ? Och bokens roll i våra samhällen ? Uttryckt med andra ord kan man säga utan att ha för mycket fel att det bildliga tänkandet är mer utbrett idag än förr med anledning av allt tittande på bilder och filmer. På något förunderligt sätt har det skrivna ordet kommit i skymundan och håller på att trängas undan av bilden och videofilmen efter att det skrivna ordet haft inverkan på livet och samhället i många år av betydelse.

Publicerat i Livliga Fantasier, Svenska | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Livlig Fantasi XLI

Tema Livlig Fantasi

En man påstod att det är en utopi att tro sig vara neutral. Och att det är ett ställningstagande för ett antingen eller förhållande som gäller. Han frågade sedan vad jag trodde. Jag sa att det kan vara både/och. Hjärtat sitter på vänster sida i kroppen. Men framifrån en människa sett blir det på höger sida som hjärtat sitter. Båda kan alltså vara lika riktiga och rätt. Är inte det sant ? Att vi människor är mångtydiga ? Och att hjärtat sitter på både vänster och höger sida beroende på ur vilken synvinkel en bedömning görs.

Publicerat i Livliga Fantasier, Svenska | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Livlig Fantasi XL

Tema Livlig Fantasi

I det nya klass samhället vi lever i idag i vår tid är det yrkesmänniskor, personal och tjänstemän som har den verkliga makten att fatta beslut om oss andra vanliga dödliga civila privata människor. Det är det jag valt att kalla yrkeslivets hegemoni. Det är därför ett misstag att säga att man i vuxen ålder bara är en glad amatör. Det kan få den mest dygdiga människa att utnyttja en annan människa. Man bör ha en yrkestitel i dagens komplexa värld att referera till. Annars riskerar man att hamna i ett utanförskap och bli utmålad som en konstig udda människa som knappt inte något klarar av. Maktlöshet är bara början på ett utnyttjande. Det har blivit allt mer betydelsefullt än förr idag att ha en identitet i ett yrke.

Publicerat i Livliga Fantasier, Svenska | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Livlig Fantasi XXXIX

Tema Livlig Fantasi

Att ha livliga fantasier är ett intressant område. Och det är inte så konstigt att det förekommer livliga fantasier bland och om oss människor. Med allt det som händer i verkligheten och all den mängd med rapportering som sker i media via radio, tv och på websidor på internet. Det behövs mindre idag för att en människa ska anses vara galen än vad det gjorde förr i tiden. För en del räcker det med att bara vara för att bli ansedda att vara galna. Såna är våra tider vi lever i idag. Det är populärt och på modet att utpeka människor för att vara psykiskt störda och galna. En enkel lösning på en svår och komplex omständighet. Men vi människor är mer komplexa varelser än så.

Publicerat i Livliga Fantasier, Svenska | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar