Om relationen mellan religion och vetenskap

Ett ringa ödmjukt försök att beskriva några undersökande tankar kring begrepp religion och vetenskap. Relationen mellan religion och vetenskap är ett snårigt mångtydigt och komplicerat ämnesområde. Det finns mycket skrivet om dem i t.e.x wikipedia. Men det är enbart för den som är absolut strävande och strävar efter entydighet som det är ett problem med att detta ämnesområde är mångtydigt och att det skulle vara något dåligt och negativt med motsägelsefullhet. Motsägelsefullhet är en del av vad det innebär att vara människa och en produkt av ett tankedilemma relaterat till Aristoteles lära om dualism och lagen om det uteslutande av det tredje. Jag är troende och bekänner mig vara nära till kristen relativism. Mina föräldrar lät döpa mig vid 1 års ålder. Men jag är inte bokstavstroende, utan pläderar för en distanserad förhållning med ett kritiskt öga till religion och vetenskap. Jag ser på Bibeln t.e.x som en bok bland andra böcker som förmedlar ett litterärt innehåll om en historia och en samling böcker i boken som berättar något om en annan tid. Den skrevs för många tusen år sedan. Jag tror på ett nyanserat universvida perspektiv. Jag är en kristnad hedning eftersom jag är ifrån skandinavien.  Den går ut på en tro med en satirisk/ironisk udd till -ismer och på ett vidsynt brett universvida nyanserat perspektiv i en relativistisk relation till religion och vetenskap med en fyrsidig inställning till tillvaron med möjlighet till förutsägelser om framtiden. Samt ett försök att i ett relativistiskt perspektiv sammanfoga delar av humanism, vetenskap och religion till en symbios och mångsidig syntes med en grund i religiös tro på en nyanserad mångfaceterad syn på detta med religion och vetenskap. Religion ett ord som betyder Gudstro. Och vetenskap ett ord som betyder kännedom och kunskap. Det har funnits en utbredd uppfattning hos en del att man kan dela in tillvaron i 2 olika sidor, å ena sidan religion och å andra sidan vetenskap. Krafterna i försök att göra slut på religion och bibliska referenser i vår tid har med ateisten och evolutionsbiologen Richard Dawkins i spetsen för detta varit på fram marsch de senaste åren. Ett av Dawkins argument för sin uppfattning är att Gudstro skulle vara föråldrad. Men varför skulle det vara en förutsättning och inställning som är mer korrekt att förkasta något som är gammalt som t.ex. religion och tro på att det en gång i tiden för länge sedan existerat en Gud och flera andra Gudar ? Det är ett arv ifrån det förflutna från våra förfäder som är en del av vår historia som är möjlig att införliva i dagens tillvaro. Det är bra för människor att ha något att tro på. Vad blir det annars kvar , bara tomhet ? Jag anser att den renodlade syn som pläderar för en uppdelning av tillvaron i 2 sidor en religiös och en evolutionistisk biologisk vetenskaplig syn och som på ateistisk grund förkastar religion är ytlig och skadlig för människors själ och andlighet. Det urholkar andlighet. Men det ska vara frivilligt med tro och det får inte vara ett pålagt tvång. Vi har yttrandefrihet och religionsfrihet i vårat land. De som skyllt händelser i det förflutna som t.ex. krig, konflikter, och annat på religion som orsak till det som hänt är en del till antalet. Men dessa företeelser som inträffat i historien beror inte huvudsakligen på att människor varit religiösa eller religion i sig utan det finns dels flera inriktningar inom tro och det är alltid individer som utför dess handlingar och inte tro eller religion eller enbart vetenskap i sig. En del har valt att sammanblanda detta med att dela in tillvaron i 2 sidor med den inriktning som kallats dualism. Det vill säga en uppfattning att tillvaron kan bestå av 2 motsatser och 2 olika sidor. Vilket är en felaktig syn på religion och vetenskap enligt min ståndpunkt. En som av en del beskrivits som en opponent till religion var Charles Darwin som fått mycket kritik för sina skrifter från håll som beskrivits som religiöst. Darwin skrev själv att han var agnostiker och hans verk kommer sannolikt inte att försvinna. Agnostiker en ståndpunkt som innebär att man inte förnekar religion men som säger att man inte kan veta något om guds existens. Vilket jag tror man kan veta något om. Där Bibeln är det främsta beviset som beskriver att det en gång i tiden fanns ett väsen som hette eller kallades Gud. Hur kan man veta det ? Det är ytterst sannolikt att det verkligen funnits en individ som hette Gud tror jag. Om man är religiös och troende enligt någon lära behöver inte innebära att man håller med om allt som finns skrivet om Gud t.ex. och i Bibeln.  Det är tillåtet för en troende att ifrågasätta Gud och dennes doktriner t.ex.. Darwins verk om kopplingar mellan olika arter och det naturliga urvalet samt evolutionsteorin finns det mycket skrivet om på t.ex wikipedia. Jag har inte anammat denna lära själv men har följt dess innehåll med intresse. Tänk om det skulle vara så att vi en gång har härstammat ifrån aporna ? Men hur har denna transformering och förvandling från att ha varit apor till människor kunnat gå till ? Och varför existerar det idag arter av apor och människor sida vid sida utan att en av dem gått under ? Är inte detta med spridning av en del andra än Darwin själv av Darwins lära enbart en produkt av en propaganda i försök att göra slut på gudstro och religion ?  Det finns drag av något av en fantasi över skriften om arternas uppkomst och den uppfattning och föreställningar som Darwin förespråkade i sin text. En svindlande tanke att alla arter i vår värld skulle ha ett gemensamt ursprung !? Evolutionsteorin är också en skapelseberättelse i sig som andra. . Man kan undra vad Darwin egentligen ville uppnå med sina skrifter och lära? Vad hans syfte var med sin lära ? Och hur fick han sin ide till sin lära och sitt skriftliga verk ? Det jag vänder mig emot i denna debatt som pågått under hela 1900 talet ända sedan han publicerade sitt verk är den populistiska syn och tolkning på att han skulle representera en sida som är motsatt en religiös. Han var enligt honom själv agnostiker som är en religiös inriktning. Han kom själv från ett religiöst hem. Man behöver inte dela upp tillvaron i 2 sidor vetenskaplig och religiös !? Det ena utesluter inte det andra. Det finns t.ex. vetenskap som ägnar sig åt studier och utforskande av religion och vice versa. Skapelseberättelse är människors väg och behov att få förklaring på alltings början. Vilket är ett ytterst komplicerat och svårt ämne att utforska och beskriva. En tankemässig mytologi som grundar sig på människors behov av vidskeplighet. Men kommer han Charles Darwin verkligen att återkomma ? Han finns redan bevarad till eftervärlden i och genom sitt verk han åstadkom på 1800 talet. Tips på bok som för intressanta resonemang om detta ämne om motsättning mellan religion och vetenskap är Dan Browns roman Begynnelse som nyligen utkommit hösten 2017.

20171201

Taleptox

<+>

 

 

 

Om Taleptox

This is from Taleptox and some Oddified Writings / Uddafierade skrifter
Det här inlägget postades i Sedeundersökande Noveller, Svenska och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.