Avskaffa bomber och kärnvapen

Om orsaker till bombande. Är det ingen mer än jag som är orolig för att vi i Sverige eller andra länder för den delen med ska bombas sönder och samman ? Se vad som hände i Tyskland och delar av Europa mellan åren 1939-1945. Se vad som hänt i Syrien och delar av Irak under 2000 talet. Eller 1945 i Japan då 2 atombomber släpptes. Vad beror det på att en och annan människa ser bombande som en lösning på något de uppfattar som ett problem ? Eller är det så att det enbart har att göra med en maktutövning när en människa fattar beslut om att bomba en stadsdel sönder och samman ? jag har oerhört svårt att förstå varför det bombas överhuvudtaget. Svårt att se några realistiska orsaker till att skolor, sjukvård och civil samhälle ska behöva utsättas för så pass grymma metoder som ett sönder bombande. Sedan har vi atombomben och kärnvapen. Varför upprustas det med mer atombomber för överhuvudtaget ? Vem är inte rädd och orolig för att atombomb ska släppas över t.ex. en stad ? Vad är det för irrationella psykologiska orsaker och faktorer som orsakar att en människa beslutar sig för att bomba en stad med civila i ? Är dom inte medvetna om andra människor ? Jag tror i dagens värld som är nu att antalet människor som är beredda att bomba en stad är få till antalet. Men risken finns där ändå. Det som händer i Syrien t.ex. är en tragedi av allvarliga mått.  Hela stadsdelar sönderbombade. Engagera dig ! Avskaffa bomber och kärnvapen.

20190805

Taleptox

<+>

Publicerat i Polygrafiska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Idyllen

En kvinna med höga ideal och krav

Längtade efter att göra

sin man till sin arbetande slav

I kärlek skall vi älska varann

I nöd och lust har det sagts

För att visa det köpte han

till henne rosor för 100 kronor

”Tror du det räcker!?” sa hans kvinna

”Men du tjänar ju redan dina egna pengar

I jämlikhetens namn” sa  mannen

”Och du bara ligger här på soffan

Och latar dig, och vill inte jobba”

sa kvinnan till sin man

”Då kanske det kan bli problem för dig”

Sa kvinnan till sin man

”När ni kvinnor börjat jobba

Blir det få jobb kvar till oss”

Sa mannen till sin kvinna

”Jag är nöjd med det lilla, frihet och det fattiga,

för jag är en typisk idylliker” sa mannen

”Och jag längtar efter storhet, rikedom

Och stora berömda män” sa kvinnan

”Vi kanske ska gå skilda vägar då”

Sa kvinnan till sin man

I nöd och lust skiljdes de åt

För att de ej kunde dra jämt

Och hålla sams och komma överens

 

20190804

Taleptox

<+>

Publicerat i Nordiska Idylliska Dikter, Svenska | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Nordisk Idyll

 

 

 

 

 

 

 

 

En liten bild av hur vi har det

Fångar mitt hjärta en stund

Vi lever i en nordisk idyll

Som kan rämna en vacker dag

I denna vackra nordiska idyll

 

Vart ska vi tagen vägen då?

Om allt tar slut en dag?

Denna vackra natur som omger oss

Vad kommer hända med den ?

I denna vackra nordiska idyll

 

Uti Nordens vackra oas

Höga fjäll och djupa dalar

Breda åar och långa kanaler

Vida sjöar, stora skogar och öppna slätter

I denna vackra nordiska idyll

 

Från många länder har de hit kommit

Hit komna från fjärran land

Här i norden finns det gott om plats

Bland brustna hjärtan och annat folk

I denna vackra nordiska idyll

 

I denna nordiska idyll vi leva

Som befolkas av människor av

Alla möjliga olika etniska kulturer med olika språk

I utveckling vi består i vårat eget särdrag

I denna vackra nordiska idyll

 

20190804

Taleptox

<+>

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat i Nordiska Idylliska Dikter, Svenska | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Tillägg till Om ateism versus religion II

Ett kulturhistoriskt resonemang forts. Bibeln och gamla testamentet eller torah som delar av det ingår i i den judiskt-kristna världsbilden skrevs sannolikt av människor, men enligt tradition fick moses de första delarna av skriften direkt av Gud. Vem skrev moseböckerna ? Mose själv ? Gud ? Vad och vem var Gud ? En människa som förvandlade sig till att kalla sig själv Gud ? Ett väsen eller djur annat än människa som antingen blev kallat Gud av människor eller kallade sig själv Gud ? Det blir bara sannolikheter och spekulationer om detta ämne. Idag vet man inte det mer exakt då det saknas dokumentation om vad och vem Gud var och vem som skrev t.ex. skapelseberättelsen. Om än det kan ha funnits texter som beskrev vad och vem Gud var som blivit förstörda vid t.ex. all den mängd med bibliotek där böcker bränts genom historien. På de frågor vill jag svara , att metaforen för skapelseberättelsen är den allegoriska tolkningen av den. Och att gud antingen själv skapade/myntade begreppet Gud någon gång i äldre ålder eller också blev kallad benämnd Gud av t.e.x en författare som skrev om Gud? Vilket av de 2 som är mest sann är idag svårt att fastställa. Utan det är min subjektiva allegoriska tolkning och spekulation i ämnet. Man tror idag genom vetenskapliga analyser och evidens från komplexa studier med periskop att universum är 13,798 miljarder gammalt till ålder och kom till genom big bang. Och att jorden och världen är ca 4,6 miljarder år. Vilket är lika svårt att bevisa som att det funnits ett väsen som hette Gud. Sannolikt skrevs historien om Gud och skapelseberättelsen mycket senare än när jorden kom till. Och alltså kan man tro utan att avvika från sanningen så mycket att världen existerade före den blev kallad världen av Gud. Metaforen i skapelseberättelsen är den allegoriska bibeltolkningen som säger att det är en berättelse som berättar om kulturens, etikens och språkets födelse. Och eventuellt skrevs den av människor som beskrev det som att den överlämnades sedan av Gud ? närmare än så vet man inte idag i detta ämne. Vad som är sant då det gått så lång tid sedan skapelseberättelsen skrevs är mer relativt, mångtydigt och höljt i mystiskt dunkel.

20190801

Taleptox

<+>

Publicerat i Svenska | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar

Om ateism versus religion

Ett kulturhistoriskt resonemang. Detta är bara något jag funderat på och jag gör inget anspråk på att innesitta med en absolut sanning i ämnet. Utan texten bör läsas som ett relativistiskt försök att reda ut några begrepp och relationen mellan ateism och religion. Med en ateist som grundar sin övertygelse på vetenskapliga konkreta fysiska bevis är det mycket svårt att föra en ömsesidig jämlik dialog grundat på rationell språklig logik. Hur kan nu det komma sig att jag tycker det undrar sannolikt vän av ordning ? Ateismen är ingen ny företeelse för 1900 talet. Den omnämns redan i den heliga skriften bibeln på något enstaka ställe. Andra ord för ateisten är gudlös person och gudsförnekare. Ateismen är också en sorts övertygelse och tro men den grundar sig inte på religion utan på att med vetenskaplig grund vara dess motsats. En ateist förnekar behovet av och existensen av att det funnits en eller flera väsen som kallats Gud, Gudar och Gudinnor. De begreppen hänförs till en annan tid än vår och de hade sannolikt en annan betydelse förr i världen än vad de har idag. Ett argument ateismen förespråkar är att begreppet Gud är en påhittad fantasi och därför inte behövs eller kan existera eller kan vara vetenskapligt sann. För att det enligt ateismen saknas konkreta bevis för Guds existens. Om det nu är så att begreppet Gud från början var en fantasi och inbillan hos t.ex. en författare – gör det begreppet Gud mindre sant och icke-existerande för den skull ?? Beviset för begreppet Gud finns i den heliga skriften Bibeln om än det är ur en vetenskaplig synvinkel ganska svagt bevis. Det finns inga bilder sparade på Gud från äldre tider om än det kan ha funnits det en gång i tiden för mycket länge sedan. Begreppet Gud existerar redan sedan begynnelsen av ordets tid. Någon måste i begynnelsen av ordet och språket ha myntat och skapat begreppet Gud. Och det var från Gud som ordet kom och språket skapades och från Gud som våra föreställningar om världen och etik kom, myntades och skapades. Gud skapade sig själv och myntade begreppet Gud genom föreställning, språket och sitt medvetande. Det är den bildliga metaforiska tolkningen av begreppet Gud. Det existerade en värld innan Gud och människorna men då benämndes de inte för sina myntade och skapade namn utan det var innan språket skapats av Gud då i äldre tider. Det var Gud som i begynnelsen av våra föreställningar satte namn på vår värld och våra föreställningar i våra medvetanden. Det är vad som menades med att Gud på sju dagar skapade världen. Det är en metafor för bildandet av språket, orden och våra föreställningar om världen. Det finns ur en rationell logisk och språklig synvinkel skäl till att begreppet Gud existerat och fortfarande gör det. Det som ateismen misstager sig på är att den har inget att ersätta begreppet Gud med och därför är den beroende av att det existerar föreställningar om religion och ett begrepp som Gud. För att ha något att förneka. Om man skulle ta bort religioner och Gud var blir det då kvar av alla de språkliga föreställningar i våra medvetanden och i vår värld som är myntade, skapade och grundade av religion och ett begrepp som Gud ? Vad blir det då kvar av ateismen om språket, religion och ett begrepp som Gud inte existerade ? Begreppet Gud är en abstraktion i det abstrakta i dagens värld och Gud är immanent och transcendent. Att omvända en ateist och övertyga denne om att ett begrepp som Gud har någon eller har haft verklighets förankring och verklig betydelse är ytterst svårt. Det är ateismens dilemma och svaghet. Den kan inte existera utan att språkliga begrepp och föreställningar i vår värld som religion och Gud, Gudar och Gudinnor existerar de också. Det ena utesluter inte det andra och det tredje.

20190731

Taleptox

<+>

Publicerat i Svenska | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Om universum saknar ett centrum

Universum det begrepp som i människans och våra föreställningar innebär all materia och rumstid i rymden med jorden och utanför jordens atmosfär och alla stjärnor, planeter och galaxer i rymden. Först kom den geocentriska världsbilden där jorden beskrevs som universums centrum som var vanlig under antiken och medeltiden som aristoteles och ptolemaios var förespråkare för. Sedan under 1543 framlade Copernikus en teori i boken ’om himlakropparnas kretslopp’, som gjorde den heliocentriska världsbilden återaktualiserad där den närmsta stjärnan solen beskrevs som att vara centrum av universum och att jorden kretsade runt och kring stjärnan solen. En doktrin som det tog ända in på 1600 talet innan den blev mer vedertagen än tidigare efter intensiva undersökningar av bl.a. Galileo Galilei. Idag då så mycket upptäckts i rymden och universum med utveckling av teleskop och all mängd med miljarder och åter miljarder stjärnor och galaxer upptäckts, kan man ägna tankar åt att det kan vara möjligt att universum saknar ett enda centrum som allt rör sig kring. Från kvantmekanikens håll, eller kvantfysiken som det också kallas, har en del velat uttrycka att det är möjligt att universum saknar ett enda centrum. Om universum ständigt expanderar. Vad ska man då kalla den världsbilden ? Den universvida relativistiska noncentriska världsbilden efter Albert Einsteins upptäckter ? Och vad skulle det innebära för jorden och de varelser som djur, människor och natur med växter som lever och existerar här om universum saknar ett centrum ? Hur påverkas existensen på vår jord av detta ? Kan det få filosofiska eller moraliska konsekvenser med en förändrad världsbild ? På grekiska heter ’universum saknar centrum’ το σ?μπαν δεν ?χει κ?ντρο (to sýmpan den échei kéntro). Med en syftning på det universvida universum som saknar ett centrum. Hur bevisar man vetenskapligt att ett universum saknar ett centrum ? Vad krävs det för faktorer och evidens för att fastställa en hypotes om att det oerhört vida universum saknar ett centrum ?  Räcker det med en filosofisk utsaga och påstående sprunget ur en föreställning om att universum saknar ett centrum ? Denna sortens markering av ett förhållande huruvida något saknar ett centrum handlar om en relation mellan olika entiteter. Hur de står i relation till varandra. Kan fotografier och intensiva studier med data ifrån teleskop vara tillräckliga evidens för att fastställa en hypotes om att universum saknar ett centrum ? Eller kan det vara så att universum har centrum men att de är flera på olika platser i rymden och att universum är mångtydigt ? Den stjärnmultipelcentriska världsbilden ? ( På grekiska apankósmia polykentrikí eikóna tou kósmou ). Eller den asterimultipelcentriska världsbilden ….. Där varje stjärna och stjärnsystem utgör ett centrum i sig. Den senare frågan var av relativistisk sort och kan ses som en parentes i resonemanget. Hur ser dagens kyrkliga organisationer på om universum saknar ett centrum ? Skulle ett sånt förhållande med den relationen kunna accepteras och bli vedertagen som sann? Eller tar det lika lång tid att den accepteras och blir vedertagen som andra världsbilder haft på sig att bli så ?  Om universum saknar ett centrum, är oändligt och utan ett slut.

 

20190628

Taleptox

<+>

Publicerat i Polygrafiska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

En fattig familjs anteckningar

En fattig familjs anteckningar. Hur tror du vi har det egentligen ? Vi är en fattig familj som bara har råd med att köpa mat, betala hyra, artiklar till hushållet och en del kläder. Affärer är fulla med varor och tjänster. Om det är något annat vi vill köpa måste vi ta lån för att klara av det. Jag har inte varit på semester på 21 år. Min cykel är en gåva från mina föräldrar, och en bil eller en cykel har jag inte haft råd att köpa själv någon gång. Jag bötesbelades av tingsrätten med en skuld på 55 000kr för några sketna brev och epost jag skickat. Mina föräldrar hade sparat ihop pensionsbesparingar som 8 personer avkrävde oss på år 2012 i en ekonomisk skuld de la på oss med 55 000 kr. Vi i vår familj kände oss hotade, anklagade och förnedrade. Vad kommer de personer som bötesbelade oss att bli ihågkomna för när de hämnades på och utnyttjade en fattig familj? Det finns människor som ifrågasätter ens uppfattning och omdömesförmåga och anser att det jag skriver är utan någon form av relevans. Men likväl är jag från en fattig familj och min mamma sydde våra egna kläder när vi jag och min bror var små i barndomen. Det jag har gjort i mitt liv är dels att åkt och jobbat efter schema. Trots att jag jobbat mycket är jag från en fattig familj. Jag hade knappt inte råd med mat i andra halvan av månaden medans jag jobbade med anledning av alla fasta utgifter i ett hushåll. En del människor tjänar lika mycket i månaden och mer därtill som jag tjänar på ett helt år. Världen är inte rättvis och det finns mycket att göra åt förändring av den ekonomiska fördelningen. De rika blir rikare och de fattiga har det likadant som förut. Min inkomst har inte förändrats mycket på många år. Men vad kan man som en enskild individ i mängden göra år det ?

20190626

Taleptox

<+>

Publicerat i Polygrafiska Noveller, Svenska | Märkt , , , , , | Lämna en kommentar